Pravidla

 • Hraním na serveru FactionCraft hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
 • Vaše osobní údaje a IP adresy nejsou nikde zapisovány a nikdo z AT k nim nemá přístup.
 • Vaše hesla jsou šifrovány a nikdo k nim nemá přístup.
 • Je zakázaná veškerá propagace jiných herních serverů.
 • Je zákázáno používat veškeré podpůrné programy a clienty (Huzuni, Vape, autoclicker, macro)

Všeobecné pravidla

 • Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně VIP, ELITA, GOD a IMMORTAL hráčů).
 • Majitelé si vyhrazují právo kdykoliv pravidla změnit.
 • Hitování přes bloky, dvěře či zeď je zakázáno.
 • Admini dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel herního serveru.
 • V případě zabanování účtu máte právo na obhajobu, pokud jste neprovedli něco závažného.
 • Rozhodnutí Majitele je konečné, není proti němu odvolání.
 • Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost.
 • VAŠE PŘIHLAŠOVACÍ HESLA SI VYTVOŘTE JINÁ, NEŽ MÁTE NA OSTATNÍCH SERVERECH (dochází k úniku hesel)
 • Zneužívání bugu i nenahlášení bugu se trestá.
 • Pro hráče s VIP účtu platí stejná pravidla jako pro hráče bez VIP účtu.
 • Server nenese zodpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení herního účtu.
 • V případě zániku serveru server nevrací žádné peníze za SMS.
 • Služby a částky zaslané serveru (balíčky, peníze) jsou brány jako příspěvek na server, tudíž nejsou nárokovatelné.
 • Hráči musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu, homofobie.
 • Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, dodržovat nevulgární mluvu.
 • Je zakázáno užívat vulgárního výrazu jako názvu postavy, či stavět z blocků vulgární nápis/y nebo znaky/obrázky.
 • Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky adminů.
 • Rozhodnutí člena A-teamu je konečné a závazné.
 • Tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
 • Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, Admin na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
 • Bez souhlasu se nesmí obsah stránky a serveru kopírovat!
 • Je zakázané mít home v enemy territory!
 • Tagy nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani nenávistné nebo hanlivé slova!
 • Je zakázané jakkoliv obcházet ban.

Hráč, který se připojí na server FactionCraft automaticky souhlasí s pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá.

Tikety